sobota, 19 stycznia 2013

AKCJA nie róbcie nas w konia


***

Jesteśmy świadomymi obywatelami – przejawia się to nie tylko w tym, że idziemy do urn, aby wybrać władze, ale także w naszych oczekiwaniach, prośbach i żądaniach wobec wybranych władz.
Nie chcemy oderwanych od rzeczywistości obietnic, chcemy konkretnych działań i ich efektów. Nasz głos nawiązuje do artykułu 4. Konstytucji RP: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.
Dlatego domagamy się, by polskie prawo ułatwiało obywatelom sprawowanie władzy w sposób bezpośredni, przy wykorzystywaniu narzędzia jakim jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU). Dzięki OIU obywatele mogą przygotowywać obywatelskie projekty ustaw a następnie, po zebraniu pod nimi 100 tysięcy podpisów, mają prawo wnosić je do parlamentu.
Bo warto, by więcej obywateli miało wpływ na jakość swojego codziennego życia.
Bo nic o nas bez nas.
Bo nie może być tak, że obywatelskie projekty ustaw „leżakują” latami w parlamentarnej „zamrażarce” lub trafiają bez rozpatrzenia do parlamentarnego „kosza”.
Wiemy, że wiąże się to ze zmianą priorytetów polskiej polityki, jednak efekty wprowadzenia demokracji bezpośredniej na szeroką skalę w Szwajcarii i innych krajach przekonały nas, że warto tego dokonać.
Uważamy, że nasze postulaty są szczególnie istotne w obliczu kryzysu demokracji przedstawicielskiej, z jakim mamy dziś do czynienia w Polsce. Obserwując zachowania decydentów, niejednokrotnie trudno oprzeć się wrażeniu, że zamiast służby mamy rządy. Zamiast dbałości o dobro wspólne, jest troska o dobro partyjne lub prywatne. Zamiast pokory, jest pycha…
Wierzymy, że urzeczywistnienie naszych postulatów wzmacniających demokrację leży w interesie nas wszystkich, obywateli i obywatelek Rzeczypospolitej Polskiej.
Wierzymy jednocześnie, że posłowie i senatorowie staną na wysokości zadania, i ponad partyjnymi podziałami, wprowadzą nasze postulaty w życie.
***